Javna objava podataka o prijenosu vrijednosti zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama

 
 
Transparentnost je preduvjet za izgradnju povjerenja kod javnosti i pacijenata.
 
Stada d.o.o. podržava zakone i propise koji promiču transparentnost u odnosima između zdravstvenih tvrtki, zdravstvenih radnika i zdravstvenih organizacija povezanu s prijenosom vrijednosti, slijedeći zahtjeve za transparentnošću iz Kodeksa ponašanja europske udruge proizvođača generičkih i biosličnih lijekova ''Medicines for Europe'' u interakciji sa zdravstvenom zajednicom.
 
Počevši od 30. lipnja 2018. godine, podaci o profesionalnoj suradnji između tvrtke Stada d.o.o. i zdravstvenih radnika / zdravstvenih organizacija dostupni su na našoj internetskoj stranici www.stada.hr.
 
Također, kao potpisnica Ugovora o etičkom oglašavanju Stada d.o.o. se obvezala, u skladu s važećim propisima, prijaviti podatke o transferu prijenosa vrijednosti Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, što kontinuirano i činimo.
 
Etičnost je univerzalna vrijednost, a kroz Kodeks ponašanja promiču se temeljne vrijednosti: poštenje, uzajamno poštovanje, odgovornost, suradnja i transparentnost. Upravo je na tragu transparentnosti i etičkog uređivanja svih odnosa između farmaceutske industrije i zdravstvene zajednice, Stada d.o.o. pokazala svoju društvenu odgovornost usmjerenu ka svim dionicima hrvatskog zdravstvenog sustava.
 
 
Podaci o prijenosima vrijednosti objavljeni su sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, pojedinačno za zdravstvene radnike koji su dali svoj pristanak objavi podataka te u zbirnom obliku za ostale zdravstvene radnike.
 
Stada Croatia - Objava podataka i metodologija
 
Stada Croatia - Prijenos vrijednosti - 2018 godina